Destacada

Fase #1 Diagnosi

Comencem la diagnosi:

qüestionaris, tallers i accions a l’espai públic

“Observar, analitzar, transformar”

La diagnosi és la Fase #1 del projecte per a l’elaboració del Pla per la diversitat afectiva, sexual i de gènere del Baix Empordà, impulsat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i executat pel Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva (SAI) i Lo Relacional.

La diagnosi serà una oportunitat per a la creació d’un coneixement compartit respecte les realitats que viuen les persones LGTBI+ al Baix Empordà. També per posar l’accent en els processos socials que generen o fonamenten les desigualtats per raó de sexe, gènere i sexualitat a la comarca i les iniciatives públiques i privades que s’estan portant a terme.

La diagnosi ens permetrà conèixer:

  • Les realitats de la població lesbiana, gai, trans, bisexual i intersexual (LGTBI+) del Baix Empordà.
  • Les iniciatives d’igualtat, prevenció, sensibilització, atenció i erradicació de la LGTBI-fòbia què s’estan desenvolupant al Baix Empordà en l’àmbit associatiu i en les polítiques públiques.
  • La percepció sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere del conjunt de la ciutadania de la comarca.

Com ho farem:

  • Perspectiva de gènere. Entenem que el sexisme i l’LGTBI-fòbia responen a una mateixa arrel.
  • Perspectiva interseccional. Per recollir la diversitat de realitats de les persones LGTBI+ al Baix Empordà i per incloure les diferents situacions, necessitats i experiències de desigualtat, privilegi i/o resistència derivades de la intersecció del sexe, el gènere i la sexualitat amb altres fonts de desigualtat i discriminació.
  • Construcció col·lectiva del coneixement. La recerca es portarà a terme mitjançant un procés participat amb personal de l’Administració, recursos tècnics i ciutadania (associada i a títol individual).
  • Coneixement situat. El procés d’elaboració del coneixement es realitzarà a partir d’unes metodologies que s’aniran explicitant a mesura que es vagin desplegant.
Create your website with WordPress.com
Per començar