Diagnosi

PROCÉS PARTICIPATIU

El treball de camp en que es basa la diagnosi s’ha realitzat en el període entre el 23 desembre del 2019 i el 13 gener de l’any 2021. Ha estat un procés llarg, dificultat per les condicions i la gestió de la pandèmia derivada de la Covid-19. S’ha desenvolupat a través de les següents tècniques de recollida i producció d’informació:

  • Revisió bibliogràfica
  • Qüestionaris en línia (Administració i ciutadania)
  • Tallers participatius (Administració i ciutadania)
  • Entrevistes agents clau
  • Accions complementàries

PRESENTACIÓ DE LA DIAGNOSI

En el marc del procés participatiu per a l’elaboració del Pla comarcal per la diversitat afectiva, sexual i de gènere al Baix Empordà realitzem diferents trobades per presentar les principals conclusions de la diagnosi:

  • Sessió de presentació amb el personal tècnic d’àmbit comarcal.
  • Sessió de presentació amb personal tècnic d’àmbit local dels diferents municipis de la comarca.
  • Sessió de presentació amb la ciutadania.
  • Sessió de presentació amb representants polítics.

L’objectiu d’aquestes sessions és compartir les principals conclusions de la diagnosi i començar a definir les línies estratègiques i les propostes d’actuació que es volen prioritzar en el futur Pla.

Create your website with WordPress.com
Per començar
%d bloggers like this: