Tallers

En aquesta fase de diagnosi els tallers obren un espai per a la reflexió, la identificació i valoració d’accions ja realitzades al territori, la detecció de necessitats i per començar a recollir propostes d’acció concretes per millorar la vida de les persones LGTBI de la comarca, i fer del Baix Empordà un espai lliure de LGTBI-fòbies.

Els tallers es conceben com un espai de participació i formació. En el procés de reflexió aprendrem col·lectivament sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere i generarem conjuntament el coneixement que marcarà les futures accions del Pla comarcal per la diversitat afectiva, sexual i de gènere del Baix Empordà.

Hi ha dos tipus de taller, un adreçat al conjunt de la ciutadania i un altre per les persones que treballen en l’Administració pública. Tothom està convidat a participar-hi independentment de l’orientació sexual i la identitat de gènere.

El coneixement generat als tallers ens servirà per incloure diversitat d’opinions, experiències i vivències en el conjunt de la diagnosi.

Tot aquest coneixement servirà per poder dissenyar un Pla que reculli les accions a dur a terme en matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere als diferents municipis de la comarca.

Moltes gràcies per la teva participació!

Create your website at WordPress.com
Per començar
%d bloggers like this: