Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Inici


El Pla comarcal per la diversitat afectiva, sexual i de gènere del Baix Empordà és un instrument per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI) i per a l’elimi­nació de les desigualtats i violències que es deriven de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les diferèn­cies en el desenvolupament sexual (LGTBI-fòbia).


DIAGNOSI

Per conèixer quina és la situació  de les persones LGTBI+ de la comarca, què s’està fent des del punt de vista associatiu i de polítiques públiques, i quina és la percepció sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere del conjunt de la ciutadania.

+info

DISSENY ACCIONS

Per definir quines han de ser les línies a seguir i les actuacions futures en matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere al Baix Empordà, a partir dels resultats de la diagnosi.


QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DEL PLA?

  • Sensibilitzar sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere el conjunt de la ciutadania.
  • Prevenir les violències i les desigualtats per raó d’orientació sexual, identitat i expressió de gènere i/o per diferències en el desenvolupament sexual.
  • Garantir els drets de les persones LGBTI+ del Baix Empordà.

ÉS NOMÉS PER A PERSONES LGTBI+?

El Pla comarcal per la diversitat afectiva, sexual i de gènere del Baix Empordà s’adreça al conjunt de la ciutadania. L’objectiu és construir un Baix Empordà més respectuós amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Aquest objectiu interpel·la totes les persones, independentment del seu sexe, orientació sexual, expressió i identitat de gènere.

El futur Pla tindrà mesures dirigides al col·lectiu LGTBI+ de la comarca, així com d’altres que posaran el focus a introduir la perspectiva de la diversitat afectiva, sexual i de gènere a les polítiques públiques i al conjunt de la ciutadania del Baix Empordà.

LA DIVERSITAT AFECTIVA, SEXUAL I DE GÈNERE ÉS UNA RIQUESA QUE EL CONJUNT DE LA CIUTADANIA HA DE PROMOURE I DEFENSAR.


COM PUC PARTICIPAR-HI?

Ara estem presentant la diagnosi. Ens agradaria poder compartir el coneixement generat sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere al Baix Empordà amb vosaltres. Per aquest motiu us convidem a participar en les sessions de presentació que es dirigiran a càrrecs electes, personal municipal i comarcal, membres d’associacions, altres professionals i persones a títol individual.


QUI DURÀ A TERME EL PLA?

El Pla l’impulsa el Consell Comarcal del Baix Empordà i el durà a terme el Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva (SAI) juntament amb la consultora externa Lo Relacional.


CERCA

CATEGORIES

ENLLAÇOS D’INTERÈS