Qüestionari

El qüestionari és una de les eines que farem servir per conèixer la realitat de la població lesbiana, gai, trans, bisexual i intersexual (LGTBI) del Baix Empordà, recollir què s’està fent en l’àmbit associatiu i de polítiques públiques, i quina és la percepció sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere del conjunt de la ciutadania de la comarca.

Hi ha dos tipus de qüestionari, un adreçat al conjunt de la ciutadania i un altre per les persones que treballen en l’Administració pública. Tothom està convidat a respondre el qüestionari, independentment de l’orientació sexual i la identitat de gènere.

El qüestionaris ens serviran per incloure la teva opinió i les teves experiències en el conjunt de la diagnosi.

Tot aquest coneixement servirà per poder dissenyar un Pla que reculli les accions a dur a terme en matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere als diferents municipis de la comarca.

Moltes gràcies per la teva participació!

Create your website with WordPress.com
Per començar
%d bloggers like this: